+316 22 457 774 +316 22 457 774

Frans van Hal Museum - Up lift 6 met 120 kg

Nieuw

Up Lift 6 van Lockhard BV.

Ook het Frans van Hal Museum heeft Lock Hard BV gevonden, getest met de Up Lift 5, nu in opdracht de Up Lift 6 van Lock Hard BV.

Zeer compact, wendbaar en gebruiks vriendelijk.!

Het Frans Hals Museum

Sinds het Frans Hals Museum in 1913 zijn poorten aan het Groot Heiligland opende, heeft het zich in een toenemende faam en belangstelling mogen verheugen. De collectie van Haarlemse meesters uit de Gouden Eeuw, waaronder de grootste verzameling
schilderijen van Frans Hals ter wereld, is uniek. Aan het begin van de zeventiende eeuw onderging de schilderkunst een radicale verandering, waarvoor in Haarlem de basis werd gelegd. Deze omslag bepaalde uiteindelijk de allure en de grandeur van de Gouden Eeuw, waardoor Haarlem met recht kan worden aangemerkt als de bakermat van de Gouden Eeuw. De collectie van het Frans Hals Museum, waarin het hele spectrum van de 16e- en 17e-eeuwse schilderkunst op bijzonder hoog niveau is samengevat, weerspiegelt die revolutionaire omwenteling.

De Hallen Haarlem

Zoals Haarlem in de zeventiende eeuw een vrijhaven vormde voor de vernieuwingsdrang die zich in de kunst voordeed, zo wil De Hallen Haarlem ook nu een podium bieden voor de ontwikkelingen die zich binnen de hedendaagse kunst aandienen. Ze wil eenzelfde open, proactieve houding aan de dag leggen. Vernieuwingen roepen, zeker als ze bestaande grenzen overschrijden en geldende normen openbreken, altijd grote weerstand op. De Hallen Haarlem wil die confrontatie evenwel niet uit de weg gaan en doelbewust dat spanningsgebied opzoeken. Ze wil zich nadrukkelijk manifesteren als pleitbezorger voor een ‘levende’ cultuur; een cultuur die voortdurend in beweging is en over het vermogen beschikt om iets nieuws tot stand te brengen.

Missie

Het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem stellen zich ten doel om het publiek te informeren over, en te laten genieten van, de ongekende bloei van de schilderkunst in de Gouden Eeuw, alsook van de internationale ontwikkelingen in de hedendaagse
beeldende kunst. Het overdragen van de rijke collectie 16e- en 17e-eeuwse schilderkunst, en van de verzameling moderne en hedendaagse kunst, aan toekomstige generaties staat hierbij centraal.

Meer weten? Vraag naar John Buch van het Museum, http://www.franshalsmuseum.nl/nl/contact/

Of neem contact met ons op,bel / mail naar http://www.lockhard.nl/lockhard/contact

Deel deze pagina:

Sietse Booi

Veilig werken begint hier!

Lockhard Benelux - Sietse Booi

  • Professionele en eerlijke adviezen
  • Veilig online bestellen & betalen
  • Grootste assortiment online
  • 6 dagen per week tot 22:00
  • Scherpe & snelle offerte
  • Kwaliteitsmateriaal
  • Online sinds 2007
  • Direct leverbaar
Over ons
 
Button